Tags: energi


AM avgjørende i utvikling av superlegering

Forskere ved Sandia National Laboratories i USA har utviklet en ny superlegering med additiv produksjon. Materialet kan hjelpe kraftverk med å generere mer energi samtidig som det produserer mindre karbondioksid.