Tags: ernst & young


Den største 3d-skriverbrukeren er i Europa

Det internasjonale konsulentfirmaet Ernst & Young har gjennomført en undersøkelse om bruken av 3d-skriverteknikk. Undersøkelsen viser at …