Tags: eu


Positive tall for hybridproduksjon

Det EU-finansierte prosjektet LASIMM er nå fullført. Resultatet viser at hybridproduksjon kan spare tid, materialer og penger.

CELLINK bevilges millonbeløp

Den svenske produsenten av bioprintere Cellink har sammen med sin partner ACTA, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, blitt bevilget 10 millioner kroner for Eu-prosjektet FUNC, Functionalized Collagen-based bioink for bioprinting.

Lang vei igjen for mange bransjer, mener EU-rapport

En ny omfattende EU-rapport har undersøkt hvordan industriell 3d-skriverteknologi benyttes i EU-området. Man undersøker også hvilke utfordringer og muligheter som teknologien gir. Rapporten har det lange navnet “Identifying current and future application areas, existing industrial value chains and missing competences in the EU, in the area of additive manufacturing (3D printing)”. I tillegg til at […]

Europapolitikere etterlyser strategi for 3d-tilvirkning

I et møte i forrige uke i EU-parlamentet i Brüssel mellom politikere og representanter for bransjen ble det diskutert hvordan man skal kunne lage en felles strategi innen EU for tilvirkning, forskning, materialutvikling og utdanning …

EU-bygning kles i 3d-printet fasade

I forbindelse med att Nederland har EU-ordførerklubben det første halvåret i år kommer arkitektbyrået bak 3D Printed Canal House, DUS architects, å lansere en ny, 3d-utskrevet …