Tags: FabLab


NTNU i Ålesund med eget FabLaB

FabLab har utspring fra Massachusetts Institute of Technology, og er nå et globalt nettverk av laboratorier. Over hundre slike lab-er er spredt over hele verden. FabLab-ene bruker de samme maskinene, programvaren og prosjektene, og brukerne kan dele erfaringer med andre FabLab-brukere i verden. Nå har NTNU i Ålesund fått sitt eget FabLab, det ble åpnet […]