Tags: Form 3BL


3D-printing for tannteknikere gjort enkelt

Formlabs har lansert en funksjon i sin programvare som skal gjøre det enklere å 3D-printe tenner uten å ha kurs i 3D-printing.