Tags: forsking


Etterlikner naturen – lager bedre kompositter

Nytt sterkere komposittmateriale gjennom å etterlikne naturens egne metoder.