Tags: fortus 450mc


FDM-materiale nå også for mindre Fortus-modeller

Stratasys slipper et nytt materiale for sine to produksjonssystemer Fortus 400mc og 450mc. Materialet, ULTEM TM 1010, har tidligere…