Tags: Forward AM


Fire nye biomaterialer

Servicebyrået Sculpteo har sammen med Forward AM, som tilhører BASF, utviklet nye materialer for additiv tilvirkning. Det gjelder fire nye biobaserte materialer.