Tags: Framatome


Første 3D-printede komponent for kjernebrensel

For første gang er en brenselkomponent produsert med additiv produksjon (AM) installert ved et svensk kjernekraftverk. Det dreier seg om en såkalt topplate som holder brenselstavene på plass i reaktoren på Forsmark 3.