Tags: fusjon


Klart for sammenslåing og navneskifte

Ultimaker + Makerbot = UltiMaker. De to 3D-printselskapene, som bestemte seg for å slå seg sammen i fjor vår, har nå blitt ett med et nytt navn.