Tags: GE Research


Innovativ måte å samle opp karbondioksid på

Forskningsgruppen som står bak AIR2WATER har nå mottatt midler til et lignende prosjekt. Denne gangen handler det om å samle inn karbondioksid fra luften.