Tags: Henkel Loctite


Dansk skoprodusent med Stratasys-teknologi

Den danske skofabrikanten ECCO benytter Stratasys Origin under produktutviklingen, og printer former og leser med en fotopolymer fra Henke Loctite.