Tags: ingeniør


Satsing på utdanning for flere additive ingeniører

EOS har i samarbeid med to store universiteter i Storbritannia og Tyskland lansert en seks måneder lang utdanning i 3d-printteknikk med formål å få flere ingeniører med 3d-printkompetanse …