Tags: innstramninger


Desktop Metal: Hver femte må gå

Etter en omfattende sparepakke i 2023, spenner Desktop Metal livremmen ytterligere inn. Det er rundt 50 millioner dollar i besparelser som inkluderer en 20 prosent reduksjon i arbeidsstyrken.