Tags: Joe Biden


Joe Biden vil satse på additiv produksjon

USAs president Joe Biden gjør en stor investering i additiv produksjon gjennom “AM Forward”-initiativet. Det vil øke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter (SMB), skape godt betalte arbeidsplasser i produksjonsindustrien og sikre forsyningskjeder.