Tags: kjernekraftverk


Første 3D-printede komponent for kjernebrensel

For første gang er en brenselkomponent produsert med additiv produksjon (AM) installert ved et svensk kjernekraftverk. Det dreier seg om en såkalt topplate som holder brenselstavene på plass i reaktoren på Forsmark 3.

Del til kjernereaktor nå tatt i bruk

Anvendelsen av additiv tilvirkning i et kjernekraftverk som en del av reaktoren viser at teknologien vinner terreng og er funnet god nok til å kunne benyttes i et såpass strengt regulert miljø.