Tags: kjernekraftverk


Del til kjernereaktor nå tatt i bruk

Anvendelsen av additiv tilvirkning i et kjernekraftverk som en del av reaktoren viser at teknologien vinner terreng og er funnet god nok til å kunne benyttes i et såpass strengt regulert miljø.