Tags: kommisjonen


Positive tall for hybridproduksjon

Det EU-finansierte prosjektet LASIMM er nå fullført. Resultatet viser at hybridproduksjon kan spare tid, materialer og penger.

Lang vei igjen for mange bransjer, mener EU-rapport

En ny omfattende EU-rapport har undersøkt hvordan industriell 3d-skriverteknologi benyttes i EU-området. Man undersøker også hvilke utfordringer og muligheter som teknologien gir. Rapporten har det lange navnet “Identifying current and future application areas, existing industrial value chains and missing competences in the EU, in the area of additive manufacturing (3D printing)”. I tillegg til at […]