Tags: kompositt


Etterlikner naturen – lager bedre kompositter

Nytt sterkere komposittmateriale gjennom å etterlikne naturens egne metoder.

Stor karbonfiberskriver kommer

Kompositter er et hett tema i 3d-skriververden, men vi har ikke sett så mange eksempler. Da Markforged i forrige måned slapp neste generasjons karbonfiberskriver var det interessant at den var betydelig mer rettet mot industriell …