Tags: L-PBF


Færre flaskehalser med ny digital plattform

Teknologikonsernet Hexagon lanserer den digitale plattformen Nexus, som skal akselerere AM i produksjonsindustrien og forenkle bruken av nye materialer.

Hexagon og Raytheon slipper simuleringsverktøy

Hexagon og Raytheon Technologies slår seg sammen og presenterer et simuleringsverktøy for metallbasert additiv produksjon med L-PBF.