Tags: laser


Mer laser i Additive Industries metallprintere

Den hollandske 3d-printerutvikleren Additive Industries fikk stor oppmerksomhet i fjor når de lanserte sin metallprinter MetalFAB1. I fokus var industrialisering og automatisering, noe man har lykkes godt med. Nå kommer det en oppdatert versjon …

Inkjet i stedet for laser

Lanseringen av NanoParticle Jetting, som XJet kaller sin nye teknikk, var en av de nyhetene som vekket størst interesse og oppmerksomhet ettersom den utfordrer den nåværende teknikken for additiv tilvirkning …

Slik fungerer Selective Laser Sintering

FORDYPNING: Selective laser sintering, SLS, er en additiv tilvirkningsteknikk der man benytter en laser med høy effekt, for eksempel karbondioksydlaser for å smelte sammen små partikler av materialer som plast, metall, keramikk eller glass. Metoden kallas ofte sintring på norsk etter det engelske sintering. Teknikken ble utviklet og patentert av Dr Carl Deckard ved University of Texas […]