Tags: LASIMM


Positive tall for hybridproduksjon

Det EU-finansierte prosjektet LASIMM er nå fullført. Resultatet viser at hybridproduksjon kan spare tid, materialer og penger.