Tags: legemidler.3d-printing


Presisjonslegemidler skreddersys med 3d-teknikk i fremtiden

Den menneskelige biologien er sammensatt og variasjonen mellom mennesker er stor. Hvordan vi reagerer på legemidler og komplikasjoner vi risikerer å utvikle avhenger i stor grad av vår genetiske arv. Mens noen pasienter reagerer svært godt …