Tags: luftfart


Testflyr Gripen med 3d-printet reservedel

Et Gripen-fly har for første gang fløyet med en 3D-printet utvendig reservedel. Testflyvningen er en del av Battlefield Damage Repair-prosjektet hvor formålet er å se hvordan additiv tilvirkning kan benyttes til å reparere jagerfly i felt.

Nye funn kan føre til at luftfarten tar av

Mulighetene for luftfarts- og energinæringen for å bruke additiv tilvirkning har tidligere vært begrenset. Dette etter som komponenter i harde materialer ikke har levd opp til de høye kvalitetskravene. Ny forskning fra den svenske Högskolan Vest viser at riktig etterbehandling kan øke påliteligheten til komponentene. Noe som kan spare både tid og penger.

Airbus øker sin satsing på 3d-skriverteknikk

Luftfarten pleier alltid å være i forkant av teknologiske nyvinninger på både konstruksjons- og materialsiden. Airbus Industries, en av de to store dominerende aktørene innen sivil luftfart utgjør heller ikke noe unntak …