Tags: M 4K


AMCM sikter mot stjernene

Det EOS-eide selskapet AMCM investerer i «New Space», en kommersialisert del av romfartsindustrien. Den additive teknologiens store designfrihet åpner for nye muligheter i romfartssektoren, ifølge AMCM, som ønsker å levere teknologi for å kunne 3D-printe deler til raketter.