Tags: made in space


Stereolitografi i rommet

Made In Space (MIS) skal sende det første produksjonsanlegget for keramisk 3D-printing til den internasjonale romstasjonen (ISS) 29. september.

Skal utvikle bioprinting i verdensrommet

Den svenske bioprinterprodusenten Cellink starter opp et nytt samarbeid med “Made In Space”. Bioprinting har potensial for å minske risikoene med besetningens helse og sikkerhet ved langvarige oppdrag i rommet, skriver Cellink i en pressemeddelelse.

I rommet kan ingen høre deg skrive

Med dagens priser koster det cirka 20 000 dollar å sende opp ett kilo materiale ut i rommet, for eksempel en 3d-printer til romstasjonen ISS. Et stort mål for både …