Tags: Max Temmesfeld


Lege kjøpte 3D-printer – nå 3D-printer han på jobb

Lege i spesialering ved ortopedisk klinikk på Ahus, Max Temmesfeld var interessert i å finne ut hva 3D-printing kan brukes til på sitt eget arbeidsområde og investerte i en 3D-printer som han installerte i egen kjeller. Det fikk konsekvenser.