Tags: Mechatronics Innovation Lab


Kartlegging av AM i Norden

Alfred Nobel Science Park, Dansk AM Hub og Mechatronics Innovation Lab har kartlagt AM-landskapet i tre nordiske land med undersøkelsen “AM Nordic – Improving the Nordic collaboration with AM”. Resultatene viser at det er likheter og forskjeller mellom aktørene i Sverige, Danmark og Norge.