Tags: MediPrint


Brudd fikses snart med hjelp av 3d-teknikk

MediPrint, et meksikansk oppstartsforetak innen 3d-teknikk, har utviklet et alternativ til tradisjonelle behandlingsmetoder ved ulike benfrakturer. Foretaket har utviklet og fått patent …