Tags: melker


3d-utskrevne kajakker rett over grensa

Rett over svenskegrensen ligger Sysslebäck i Värmland. Firmaet Melker of Sysslebäck kommer der til å benytte 3d-skriver til å skrive ut personaliserte kajakker. 3d-skriveren er basert på …