Tags: Mikael Melitshenko


Kartlegging av AM i Norden

Alfred Nobel Science Park, Dansk AM Hub og Mechatronics Innovation Lab har kartlagt AM-landskapet i tre nordiske land med undersøkelsen “AM Nordic – Improving the Nordic collaboration with AM”. Resultatene viser at det er likheter og forskjeller mellom aktørene i Sverige, Danmark og Norge.

De vil styrke 3d-printing i Norden

Alfred Nobel Science Park vil være partner i et nytt nordisk pilotprosjekt der blant annet Saab og Danfoss vil være involvert. Målet er å styrke den additive tilvirkningsindustrien i Norden.