Tags: næringsmidler


Vil at eldre skal få 3d-utskrevet mat

Forskningsorganisasjonen RISE har flere prosjekter i gang som dreier seg om hvordan man kan printe ut næringsmidler i 3d. Det fremste målet er å utforme attraktive og individtilpassede måltider …

Michelinkokk skriver ut mat

Den spanske restaurantentreprenøren og stjernekokken Paco Perez står bak flere Michelin-oppførte restauranter. Han er også teknisk interessert, så mye at han har …