Tags: NC State University


Materiale som steriliserer seg selv

Forskere har utviklet nye polymerer som automatisk kan desinfisere seg selv, inkludert for SARS-CoV-2.