Tags: Patrik Ohldin


De bidrar til nye metalliske materialer

Intervju. Freemelt er det nye men erfarne teamet med fokus på en eneste ting – å bidra til utviklingen av flere metalliske materialer for additiv tilvirkning.