Tags: pcb


Kretskortprintere siste utpost for innovativ tilvirkning

Dragonfly 2020 Det 3d-printerteknikken har gjort for å forandre vårt syn på produktutvikling og tilvirkning, kommer skrivebordprintere for kretskort til å gjøre for elektronikken. Det mener Louis Feinstein…