Tags: plastindustri


3D-printer forminnsatser for plastproduksjon

Siden 2014 har plastprodusenten AS OM BE Plast i Østfold benyttet 3D-printteknologi til fremstilling av additive forminnsatser for sprøytestøping av plastprodukter. – Teknologien reduserer produksjonstiden og gjør det langt enklere å teste ut ulike geometriske former for sluttproduktene, forteller utviklingssjef Knut Richard Kviserud.