Tags: porøsitet


Forskning skal redusere porøsitet i titan

Metallproduksjon, og da spesielt titan, har vokst kraftig de siste årene innen områder som romfart & flyindustri samt medisinteknikk. Men nå viser ny forskning fra …