Tags: preshape


Prototals digitale fabrikk videreutvikles

Svenske Prototal fortsetter å forsterke sin rendyrking innen digital tilvirkning av plastkomponenter gjennom oppkjøp av Premould AB, Premould CAM AB og Preshape AB.