Tags: QLS 820


Nexa3D begynner å sende ut nye QLS 820

På IMTS-messen i Chicago i fjor høst lanserte Nexa3D sin nye plattform for høyvolumproduksjon i termoplast. Nå er de to første QLS 820-systemene levert til kundene.