Tags: raps


Ekspanderende material som kan erstatte skum

Desktop Metal-eide Etec presenterer et nytt materiale under Formnext, kalt FreeFoam. En elastisk polymer som for eksempel kan brukes til bilinteriør.