Tags: RDP


Norsk Titanium med viktige avtaler i USA

Norsk Titanium har inngått en strategisk langsiktig serviceavtale med Precision Holdings, et amerikansk investeringsforetak. Avtalen er et viktig skritt i Norsk Titaniums strategi for en fortsatt ekspansjon på det amerikanske markedet. Avtalen omfatter service og vedlikehold av Norsk Titaniums 3d-skriver som er basert på firmaets patenterte Rapid Plasma Deposition teknikk (RDP) for additiv tilvirkning for […]