Tags: rendring


Forskere med metode for 3d-skanning med mobilkamera

Forskere fra Korea og Spania har kommet opp med en metode for å skanne objekter i 3D med et vanlig kamera eller mobilkamera. Dette ble nylig lagt frem og presentert på en messe i Asia.