Tags: Replique


Persontilpassede rullestoler med hjelp av AM

Den tyske rullestolprodusenten RehaMedPower har lykkes med å gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv med additiv produksjon, og har fremfor alt åpnet for muligheten for å personalisere produktene sine.

Produksjonen går på skinner

Det franske transportselskapet Alstom, som blant annet produserer tog, sammen med servicebyrået Replique har kvalifisert en metalldel for seriell produksjon med additiv produksjon. Det dreier seg om en dørstopper.

3D-print til kaffen

Replique og Miele kunngjør partnerskap for å 3D-printe tilbehør. Repliques sikre 3D-printplattform er integrert i Mieles nettbutikk, noe som muliggjør f.eks. produksjon i så lite som ett eksemplar, og rask og kostnadseffektiv tilgang til markedet.