Tags: rikshospitalet


3D-printing på norske sykehus

På Oslo Universitetssykehus jobber flere avdelinger med 3D-printing, og målet er å skape et felles 3D-print senter for å få en lavterskel, intern løsning på OUS.

Rikshospitalet forsker på 3d-printede insulinproduserende celler

Forskere på Rikshospitalet har drevet frem insulinproduserende celler som allerede har fremvist gode resultater på mus med diabetes. Om et par år regner man med å teste cellene på pasienter.