Tags: ryggvirvler


Skadede ryggvirvler erstattes med nye 3d-printede

For første gang har et kinesisk legeteam under ledelse av professor Lin Zhangjun erstattet skadede ryggvirvler med eksakte kopier som er skrevet ut med hjelp av 3d-teknologi.

Pasienten, som ble operert på et av Beijings …