Tags: Sakuu Corporation


3D-printing av batterier skal sette fart på populariteten til elektriske kjøretøy

Ny 3D-printer skal muliggjøre printing av “solid state” batterier til elektriske biler og andre kjøretøy. Teknologien gir batterier med halv størrelse som er en tredjedel lettere og med samme ytelse som litium-ion batterier.