Tags: Sima Valizadeh


Slik kan kunnskapen om additiv produksjon høynes

Den fjerde – og etter hvert også den femte – industrielle revolusjonen står for døren. Hvordan kan additiv tilvirkning ha en plass i den utviklingen? Og hvilket kompetansebehov fører det med seg? Dette er noe Sima Valizadeh tok opp i sin presentasjon på AM-dagen i Stockholm i dag.