Tags: sintratec


Tetter gapet mellom desktop og produksjon

Danske CADSYS har allerede inngått kontrakt på de første av Sintratecs nye printer.