Tags: skogsindustrien


Svensk skog kan bli råvare til 3d-skrivere

Akkurat nå pågår det et intensivt arbeid med å utvikle den svenske skogsnæringen som i dag står for omlag 12 prosent av de samlede svenske eksportinntektene.

En av de idéene som er formulert …

Fremtidens byggmateriale som kan skrives ut i 3d

Umeå universitets +Project er et bredt forskningsinitiativ som har til hensikt å utforske hvordan 3d-printerteknikkene kan anvendes i byggesektoren og hvordan vi kan …