Tags: Style Collection


NFC-tagg beskytter digitale ressurser

Style Collection, som produserer 3D-printede interiørdetaljer og møbler, bruker en unik løsning for å beskytte digitale eiendeler og deres design mot ulovlig kopiering og forfalskning.