Tags: swecast


Fra CAD-fil til prototype på en dag

Det er en stor og voksende interesse i næringslivet å lære seg mer om 3d-skriverteknikk og hvordan den kan benyttes.